Nieuws

Algemene ledenvergadering 28 mei 2024
27/04/2024

Op dinsdag 28 mei a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ gehouden. Deze vindt plaats in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Financieel verslag (Countus)
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Vaststelling contributie
 7. Bestuursverkiezing *
 8. Rondvraag
 9. Sluiting               

* Aftredend en herkiesbaar: Dhr. R. Kempers

Hebt u de digitale erfenis al geregeld?

Na het officiële gedeelte zal de dhr. Olle Geurts een interessante uitleg geven over de digitale erfenis.

Ontwikkelingen in de digitale wereld gaan ontzettend snel. Bijna iedereen heeft een digitale erfenis. Denk bijvoorbeeld aan foto’s die u online opslaat, een account op een streamingsdienst of op sociale media. Wat gebeurt daarmee als u komt te overlijden? Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat als ze offline overlijden, ze online voortleven, bijvoorbeeld op de sociale media. Voor nabestaanden is het moeilijk de online erfenis af te wikkelen, als ze al weten dat er sprake is van een online erfenis. Daarom is het beter om zelf aan de slag te gaan met het voorbereiden daarvan.

Olle Geurts van Geurts & Verbeek Netwerk notarissen geeft handvaten en tips over dit onderwerp. Tijd om hier eens bij stil te staan!

Alle leden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Lees meer
Algemene ledenvergadering 15 mei 2023
20/04/2023

Op maandag 15 mei a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ gehouden. Deze vindt plaats in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Financieel verslag (Countus)
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Vaststelling contributie
 7. Bestuursverkiezing *
 8. Rondvraag
 9. Sluiting                           

* Aftredend en herkiesbaar: mw. J. Heilersig

Aftredend en niet herkiesbaar: mw. A. Karsenberg
Kandidaat bestuurslid: mw. M. Stienstra

Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering,
schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de
secretaris van de vereniging.

Lees meer
Algemene Ledenvergadering 23 mei 2022
10/05/2022

Op maandag 23 mei a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ gehouden. Deze vindt plaats in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Aanpassen statuten m.b.t. WBTR
 5. Financieel verslag (Countus)
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Vaststelling contributie
 8. Bestuursverkiezing *
 9. Afscheid Anja Stokreef
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

* Aftredend en herkiesbaar: mw. M. Slaghuis-Klein Velderman en dhr. A. Elkink.
Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering,
schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de
secretaris van de vereniging.                               

Lees meer
Verhoging vergoeding 2022
12/12/2021

Het bestuur van Begrafenisvereniging De Laatste Eer heeft de vergoeding voor 2022 vastgesteld. Wederom is deze verhoogd.

Leden van onze vereniging ontvangen in 2022 een vergoeding van €2.325,- ten behoeve van de uitvaart (€1.290,- wanneer een andere organisatie de uitvaart verzorgt).

Lid worden of meer informatie over uw lidmaatschap? Kijk op onze uitgebreide website of neem contact op via administratie@delaatsteeermarkelo.nl.

Lees meer
Geen lichtjesmiddagen in 2021
06/12/2021

De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan ook dit jaar niet door.

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Gezien de situatie omtrent ’t Coronavirus, gaan we ook dit jaar voor veiligheid en gezondheid.

Stichting BAB, uitvaartondernemers en gemeente Hof van Twente plaatsen op alle vier algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken op een centraal punt een standaard met Lichtje, plus de tekst “Een Lichtje voor allen die gemist worden”. Deze Lichten branden vanaf zaterdag 18 december tot en met zondag 2e Kerstdag 26 december ’21.

Bezoekers kunnen op een zelf gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij hun overleden dierbaren die ze moeten missen, een moment van alleen of samen herinneren en herdenken.

Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij hopen dat we in december 2022 weer Lichtjesmiddagen kunnen organiseren en samen met alle vrijwilligers elke begraaf- en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.

Lees meer
Documentaire over noaberschap en uitvaartverenigingen
01/07/2021

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft in samenwerking met Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties een film laten maken over Noaberschap. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. 

Noaberschap, Nabuurschap of in het kort Burenplicht vormt de basis van de vele uitvaartverenigingen die ons land kent. Werkzaamheden rond het overlijden, tijdens de opbaring en de uitvaart wordt ook tegenwoordig nog gedeeltelijk gedaan door vrijwilligers. Veel besturen van uitvaartverenigingen bestaan uit vrijwilligers. 

Noaberschap maakt onderdeel uit van het Immaterieel Erfgoed. De documentaire zorgt ervoor dat het begrip levend blijft en bewaard voor de komende generaties. De film is de bekijken via de website van Nardus www.nardus.eu of via deze link: https://youtu.be/mQlSLNvsyQ8 

De Laatste Eer Markelo is aangesloten bij Nardus. Nardus is een branchevereniging voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. De NardusNorm heeft tot doel het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche. 

Lees meer
Algemene ledenvergadering 2021
21/06/2021

Aankondiging voor de algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, welke zal worden gehouden op dinsdag 6 juli a.s. in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur. Met het oog op de geldende coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht. Aanmelden kan per email naar secretaris@delaatsteeermarkelo.nl

Agenda 2021

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering

4. Financieel verslag (Countus)

5. Jaarverslag secretaris

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. G. Zandvoort (2020)

Aftredend en herkiesbaar: dhr. R. Kempers (2020) Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Wevers Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Rotman

Kandidaat bestuurslid: dhr. J. Beldman

Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de secretaris van de vereniging

7. Vaststelling contributie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Lees meer