Nazorg

Van onze uitvaartbegeleider ontvangt u het boekje ‘zorgen erna’. Hierin staat een leidraad voor de afwikkeling van een nalatenschap. Veelal heeft u een kopie akte van overlijden nodig om verschillende zaken te kunnen regelen. Onze uitvaartbegeleider doet aangifte van overlijden en zal deze akte aan u overhandigen. Om bankzaken te kunnen regelen, kan soms worden volstaan met enkel een akte van overlijden. Vanaf een bepaald vermogen zal een verklaring van erfrecht nodig zijn. Deze is op te vragen bij de notaris.

Ongeveer vier tot zes weken na de uitvaart zal de uitvaartbegeleider contact met u opnemen om nog even na te praten over de uitvaart. Ook willen we graag weten of alles naar wens is verlopen en of er nog dingen zijn waar u, als nabestaande, nog graag antwoord op wil hebben.

Ook is het mogelijk de mensen die u hebben gesteund te bedanken. Dit kan bijvoorbeeld met een dankkaartje of een dankbetuiging in de krant. De uitvaartbegeleider kan u hierbij helpen.

Wat ook tijdens dit gesprek aan de orde komt, zijn de mogelijkheden van een grafmonument en de mogelijkheden omtrent de as van de overledene.