Over de vereniging

De Laatste Eer Markelo is al ontstaan op 16 december 1958 door samenvoeging van twee verenigingen. Te weten de Begrafenis Vereniging (opgericht op 15 september 1939) en de Lijkwagenvereniging. Door de jaren heen hebben wij vele uitvaarten mogen verzorgen. Momenteel is onze vereniging de grootste vereniging van Markelo.

We zijn lid van Nardus. Nardus is een vereniging voor samenwerkende uitvaartorganisaties. Nardus heeft ten doel het behartigen van de belangen van uitvaartorganisaties, te weten organisaties die zich richten op het begeleiden en verzorgen van de uitvaart van natuurlijke personen in een lokale of regionale context, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In juni 2014 hebben wij de Nardus gedragscode in ontvangst mogen nemen. De doelstelling van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche. Het is dus een kwaliteitskeurmerk voor uitvaartorganisaties. Voor meer informatie omtrent Nardus kijk opĀ www.nardus.eu

Tevens zijn wij lid van de VUON, Vereniging van Uitvaartorganisaties in Oost Nederland. De VUON is een overkoepelende orgaan van uitvaartondernemingen welke gevestigd zijn in Twente, Salland en een gedeelte van de Achterhoek. In Oost Nederland vinden jaarlijks ongeveer 6.000 uitvaarten plaats. Bijna 5.000 van deze uitvaarten worden verzorgd door leden van de VUON.

Het doel van de VUON is door middel van samenwerking als collectief naar buiten te treden waardoor de kwaliteit van dienstverlening geoptimaliseerd wordt en belangenbehartiging van de individuele organisatie. Dit geeft voordelen voor onze klanten en onze leden. Kwaliteit en kosten kunnen gewaarborgd blijven. Gezamenlijk adverteren, brochures uitgeven of open dagen organiseren zijn activiteiten die als collectief veel beter tot hun recht komen. Als collectief kunnen betere voorwaarden en tarieven worden besproken met aula’s en crematoria.