Vergoeding

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij De Laatste Eer Markelo is overeengekomen dat een lid recht heeft op een vergoeding, wanneer hij of zij overlijdt. Een voorwaarde om tot deze vergoeding te komen, is dat De Laatste Eer Markelo de uitvaart verzorgt. Anderzijds verbindt de vereniging zich aan haar leden door zorg te dragen voor vakbekwame uitvaartbegeleiders en postmortale verzorgers.

Door de inzet van eigen mensen kunnen we de kosten laag houden, en daarmee de vergoeding naar onze leden hoger.

Wanneer ervoor gekozen wordt om de uitvaart door een andere partij te laten verzorgen, dan zijn wij statutair gezien niet verplicht de kosten te vergoeden. Zo is het immers ooit met degene die het lidmaatschap is aangegaan overeengekomen.

Toch wijkt het bestuur hier sinds enkele jaren vanaf door wel een gedeelte te vergoeden. Dit maakt het tevens verwarrend. “Want waarom krijgen we dan niet het hele bedrag?”

In feite zijn wij juridisch een vereniging, net als andere verenigingen zoals de voetbal of de tennis. Maar met je lidmaatschap van de tennisvereniging, mag je niet trainen op het voetbalveld. Echter in geval van een overlijden, komt ons gevoel om de hoek kijken en vinden we het juridische aspect minder relevant. Ook precies de reden waarom het bestuur hierin afwijkt van haar statuten en huishoudelijk reglement en zij toch een vergoeding uitkeert wanneer een andere organisatie de uitvaart verzorgt.

Het bestuur herziet jaarlijks de vergoedingen. Per 1 juli 2024 is het als volgt vastgesteld:

Vergoeding uitvaartbegeleiding door De Laatste Eer: € 2.510,-

Vergoeding uitvaartbegeleiding door een andere organisatie: € 1.290,-

Het verschil komt door de vergoeding op personele kosten (uitvaartbegeleider en postmortale verzorgers). Het is een persoonlijke keuze om dat via een andere partij te doen waardoor wij niet overgaan tot de vergoeding hiervan.

Bent u lid van onze vereniging, verhuisd buiten de regio en wilt u weten wat dit betekend voor uw recht op vergoeding, neemt u dan contact met ons op.