Wat houdt dat in?

Als lid van de vereniging hebt u recht op een vergoeding (grotendeels in diensten) ten behoeve van uw uitvaart, wanneer De Laatste Eer de uitvaart verzorgt.

In tegenstelling tot de meeste uitvaartondernemers of uitvaartverzekeraars werken uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. De leden betalen contributie aan de vereniging wat vervolgens naar de verenigingskas gaat. Hiervan worden de vergoedingen bij uitvaarten betaald. De contributie is lager dan een premie van een verzekering omdat een vereniging veelal werkt met vrijwilligers. De vereniging heeft een bestuur welke belast is met het toezicht houden en naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. Ook dragen zij zorg voor de aanwezigheid en beschikbaarheid van vakbekwame uitvaartbegeleiders.

Het lokale karakter van een vereniging had vroeger als doel de leefbaarheid in dorpen te vergroten. Tegenwoordig draagt een uitvaartvereniging nog steeds bij aan de saamhorigheid in een dorp, maar het voornaamste is dat men lagere uitvaartkosten ondervindt.

Leden hebben de mogelijkheid tot inzage (en enige zeggenschap) in de ontwikkelingen en de gang van zaken van de vereniging. Jaarlijks vindt de algemene ledenvergadering plaats waarbij ieder lid welkom is. Bij een verzekering hebben verzekerden geen invloed op het beleid van de verzekeraar.

Een lidmaatschap kost jaarlijks € 42,50 per persoon (dat is slechts € 3,54 per maand) en geeft recht op een vergoeding van € 2.425,- ten behoeve van de uitvaart (2023).

Kinderen tot en met 18 jaar kunnen gratis lid zijn wanneer een van hun ouders ook lid is. Mocht een lid niet meer woonachtig zijn in Markelo of omstreken, dan hebben de erven na zijn of haar overlijden wel recht op een vergoeding.

Ook staat op onze pagina vergoeding meer uitleg over de vergoeding aan leden die ervoor kiezen om de uitvaart door een andere organisatie uit te laten voeren.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op, of kijk in onze statuten en huishoudelijk reglement.