Algemene ledenvergadering 28 mei 2024

Op dinsdag 28 mei a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ gehouden. Deze vindt plaats in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige ledenvergadering
  4. Financieel verslag (Countus)
  5. Jaarverslag secretaris
  6. Vaststelling contributie
  7. Bestuursverkiezing *
  8. Rondvraag
  9. Sluiting               

* Aftredend en herkiesbaar: Dhr. R. Kempers

Hebt u de digitale erfenis al geregeld?

Na het officiële gedeelte zal de dhr. Olle Geurts een interessante uitleg geven over de digitale erfenis.

Ontwikkelingen in de digitale wereld gaan ontzettend snel. Bijna iedereen heeft een digitale erfenis. Denk bijvoorbeeld aan foto’s die u online opslaat, een account op een streamingsdienst of op sociale media. Wat gebeurt daarmee als u komt te overlijden? Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat als ze offline overlijden, ze online voortleven, bijvoorbeeld op de sociale media. Voor nabestaanden is het moeilijk de online erfenis af te wikkelen, als ze al weten dat er sprake is van een online erfenis. Daarom is het beter om zelf aan de slag te gaan met het voorbereiden daarvan.

Olle Geurts van Geurts & Verbeek Netwerk notarissen geeft handvaten en tips over dit onderwerp. Tijd om hier eens bij stil te staan!

Alle leden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.