Documentaire over noaberschap en uitvaartverenigingen

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft in samenwerking met Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties een film laten maken over Noaberschap. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. 

Noaberschap, Nabuurschap of in het kort Burenplicht vormt de basis van de vele uitvaartverenigingen die ons land kent. Werkzaamheden rond het overlijden, tijdens de opbaring en de uitvaart wordt ook tegenwoordig nog gedeeltelijk gedaan door vrijwilligers. Veel besturen van uitvaartverenigingen bestaan uit vrijwilligers. 

Noaberschap maakt onderdeel uit van het Immaterieel Erfgoed. De documentaire zorgt ervoor dat het begrip levend blijft en bewaard voor de komende generaties. De film is de bekijken via de website van Nardus www.nardus.eu of via deze link: https://youtu.be/mQlSLNvsyQ8 

De Laatste Eer Markelo is aangesloten bij Nardus. Nardus is een branchevereniging voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. De NardusNorm heeft tot doel het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.