Nieuws

Documentaire over noaberschap en uitvaartverenigingen
01/07/2021

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft in samenwerking met Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties een film laten maken over Noaberschap. De film is gemaakt door de Amsterdamse Filmstichting. 

Noaberschap, Nabuurschap of in het kort Burenplicht vormt de basis van de vele uitvaartverenigingen die ons land kent. Werkzaamheden rond het overlijden, tijdens de opbaring en de uitvaart wordt ook tegenwoordig nog gedeeltelijk gedaan door vrijwilligers. Veel besturen van uitvaartverenigingen bestaan uit vrijwilligers. 

Noaberschap maakt onderdeel uit van het Immaterieel Erfgoed. De documentaire zorgt ervoor dat het begrip levend blijft en bewaard voor de komende generaties. De film is de bekijken via de website van Nardus www.nardus.eu of via deze link: https://youtu.be/mQlSLNvsyQ8 

De Laatste Eer Markelo is aangesloten bij Nardus. Nardus is een branchevereniging voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. De NardusNorm heeft tot doel het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche. 

Lees meer
Algemene ledenvergadering 2021
21/06/2021

Aankondiging voor de algemene ledenvergadering van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, welke zal worden gehouden op dinsdag 6 juli a.s. in de Martinushof, Kerkplein 41 te Markelo. Aanvang 20.00 uur. Met het oog op de geldende coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht. Aanmelden kan per email naar secretaris@delaatsteeermarkelo.nl

Agenda 2021

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering

4. Financieel verslag (Countus)

5. Jaarverslag secretaris

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. G. Zandvoort (2020)

Aftredend en herkiesbaar: dhr. R. Kempers (2020) Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Wevers Aftredend en herkiesbaar: dhr. H. Rotman

Kandidaat bestuurslid: dhr. J. Beldman

Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk worden ingediend, ondertekend door ten minste 10 leden bij de secretaris van de vereniging

7. Vaststelling contributie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Lees meer
Update corona 21 januari 2021
21/01/2021

Op woensdag 20 januari maakte demissionair premier Rutte nieuwe coronamaatregelen bekend tijdens een persconferentie. Enkele ervan hebben gevolgen voor uitvaarten.

Met ingang van maandag 25 januari 2021 mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de uitvaarten die nu al zijn geboekt. Dit is exclusief de voorganger, uitvaartverzorger en overige medewerkers.

Vandaag werd bekend dat vanaf zaterdag 23 januari 2021 een avondklok geldt. Dit betekent dat mensen vanaf 21.00 uur tot 04.30 uur binnenblijven. De overheid heeft enkele uitzonderingsgroepen benoemd die wel op straat mogen. Een uitzonderingsgroep vormt iedereen die onderweg is in verband met een uitvaart en dit kan aantonen.

Per direct is het dringende advies om maximaal 1 persoon op bezoek te laten komen. Dit heeft gevolgen voor het huisbezoek om een uitvaart voor te bereiden.

Lees meer
Speciale ledenvergadering, ivm wijziging statuten
10/11/2020

Het bestuur van begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo is voornemens een speciale ledenvergadering te houden, waarin een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.

In verband met de gestelde maatregelen door het RIVM ter bestrijding van het coronavirus, kunt u als lid van de vereniging hierbij niet aanwezig zijn. De ontwerpakte statuten en het concept huishoudelijk reglement zijn vanaf 14 november 2020 tot 23 november 2020 in te zien via een link onderaan dit nieuwsbericht.

Mocht u na het lezen hiervan vragen cq. opmerkingen hebben dan verzoeken wij u deze per email aan ons te richten, op het volgende mailadres: secretaris@delaatsteeermarkelo.nl

Is het voor u niet mogelijk op deze wijze de documenten in te zien, dan kunt u telefonisch (0547 388269) of per email een afspraak maken om de documenten in te zien.

Wij hopen u in 2021 tijdens onze algemene ledenvergadering weer persoonlijk te kunnen verwelkomen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bestuur begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo

https://delaatsteeermarkelo.nl/statuten-en-reglementen/

Lees meer
Lichtjesavond begraafplaats Markelo afgelast
05/11/2020

Vanwege de coronacrisis is de jaarlijkse lichtjesbijeenkomst in december op de begraafplaatsen in Delden, Goor, Diepenheim en Markelo afgelast.

Hopelijk is het in 2021 weer mogelijk een dergelijke bijeenkomst te organiseren en maken wederom velen gebruik van deze ‘warme’ gelegenheid, zo vlak voor de kerstdagen.

Lees meer
Update Corona: tijdelijk extra maatregelen
05/11/2020

Het is Nederland gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken, maar de terugloop van het aantal besmettingen gaat nog te langzaam. Om overbelasting van personeel in de zorg te voorkomen, zijn gedurende twee weken extra coronamaatregelen van kracht. Deze raken ook uitvaarten.

Vanaf maandag 9 november 2020 geldt bij een uitvaartplechtigheid een maximale groepsgrootte van 30 personen, exclusief personeel van de uitvaartonderneming, geestelijke medewerkers en medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van horecasluiting. Een nazit met hapje en drankje blijft mogelijk in uitvaartcentra en crematoria. Daarbij geldt wel dat de nazit op dezelfde locatie moet plaatsvinden als de uitvaartplechtigheid.

In de thuissituatie mogen nog maximaal 2 personen per dag ontvangen worden. Behalve bij uitvaartplechtigheden, mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bestaan, zowel binnen als buiten.

Bron: BGNU

Lees meer