Speciale ledenvergadering, ivm wijziging statuten

Het bestuur van begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo is voornemens een speciale ledenvergadering te houden, waarin een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.

In verband met de gestelde maatregelen door het RIVM ter bestrijding van het coronavirus, kunt u als lid van de vereniging hierbij niet aanwezig zijn. De ontwerpakte statuten en het concept huishoudelijk reglement zijn vanaf 14 november 2020 tot 23 november 2020 in te zien via een link onderaan dit nieuwsbericht.

Mocht u na het lezen hiervan vragen cq. opmerkingen hebben dan verzoeken wij u deze per email aan ons te richten, op het volgende mailadres: secretaris@delaatsteeermarkelo.nl

Is het voor u niet mogelijk op deze wijze de documenten in te zien, dan kunt u telefonisch (0547 388269) of per email een afspraak maken om de documenten in te zien.

Wij hopen u in 2021 tijdens onze algemene ledenvergadering weer persoonlijk te kunnen verwelkomen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bestuur begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo

https://delaatsteeermarkelo.nl/statuten-en-reglementen/