De uitvaart

Het bespreken en regelen van de uitvaart kan op een door u gekozen adres: bij u thuis, in de woning van de overledene of op een andere door u te kiezen locatie. Er zullen verschillende zaken aan de orde komen. De keuze van de rouwbrief, het opstellen van de tekst en de beslissing of er een advertentie in de krant komt te staan.

Ook zal er een grafkist uitgezocht moeten worden. De uitvaartbegeleider draagt mogelijkheden aan maar stimuleert zeker uw eigen inbreng. Bovendien zorgt hij of zij ervoor dat uw persoonlijke wensen en ideeën goed worden uitgewerkt.

Wanneer u een overlijden meldt bij De Laatste Eer, komt de uitvaarleider zo snel mogelijk bij u. Als iemand thuis overlijdt, zal de uitvaartbegeleider direct de benodigde zorg verlenen en de belangrijkste zaken regelen. Zo kan de overledene (afhankelijk van uw wensen) thuis, of in het tehuis waar de overledene verbleef, worden verzorgd.