Historie

De vereniging de Laatste Eer is ontstaan op 16 december 1958 door samenvoeging van twee verenigingen te weten de Begrafenis Vereniging (opgericht op 15 september 1939) en de Lijkwagen Vereniging.

Voor deze fusie waren de besturen van deze verenigingen in een vergadering bijeen.

Aanwezig waren voor de Begrafenis Vereniging de heren, J.R. Groothuis, H.H. Steen, A. Mulderij J. v.d Meulen en de heer W.Klumpers.

Aanwezig waren voor de Lijkwagen Vereniging de heren, J.W. Welmer, G.J. Berendsen, D.H. Sligman, en afwezig met kennis geving de heren G. Rohaan, en J.H. Hakkert

Over de fusering van de twee verenigingen is vooraf al verschillende keren vergaderd zowel door de besturen afzonderlijk als ook in gezamenlijke vergaderingen.

Dus in de vergadering van 16 december 1958 hoefde het alleen nog bekrachtigd te worden en is dit ook gebeurd.

Middels een circulaire die huis aan huis in postkring Markelo is bezorgd zijn de inwoners op de hoogte gesteld van de samenvoeging van de twee verenigingen en tevens in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden als lid van de nieuwe vereniging.

In de vergadering van 16 februari 1959 zijn uit de twee besturen van de oude verengingen te weten Begrafenis Vereniging en Lijkwagen Vereniging een nieuw bestuur samen gesteld, het eerste bestuur van onze vereniging de Laatste Eer bestond uit de heren,

J.R. Groothuis
1e voorzitter
J.W. Welmer
2e voorzitter
D.H. Sligman
1e secretaris
G. Rohaan
2e secretaris
H.H. Steen
1e penningmeester
J.H. Hakkert
2e penningmeester